22 Mar

Hva er et lån uten sikkerhet, egentlig?

I Norge finnes det mange ulike låntyper. Boliglånet er det mest vanlig og en type lån, som svært mange nordmenn har. Boliglånet er som ordet sier, et lån som brukes til å finansiere kjøp av egen bolig. Lånet har lav rente, er gjerne på en høy lånesum, og låntaker må stille sikkerhet eller pant i eiendommen. Nedbetalingstiden er gjerne på mellom 20 og 30 år. Andre låntyper, kan være billån eller båtlån. Her må en også stille med sikkerhet og det tas gjerne pant i bilen eller båten.  Her er det ikke så lang nedbetalingstid som på et boliglån, men beløpet er også mye mindre enn et boliglån.

Lån uten sikkerhet

Men det finnes også en rekke med usikrede lån, også kalt lån uten sikkerhet. Disse låntypene hører til blant de mest populære lånene i Norge.  Et lån uten sikkerhet, er et lån hvor långiveren ikke tar pant i verdigjenstander for å låne deg pengene.  I praksis betyr dette at banken eller långiveren i praksis ikke har en verdigjenstand, som bolig eller bil, knyttet opp til pengene de låner ut. Dermed kan de heller ikke kreve at pantet blir solgt, dersom du ikke betaler tilbake. Og en slipper en rekke tidskrevende formaliteter. Du trenger ikke å få tinglyst pantedokumenter og du trenger ikke å betale dyre gebyrer for tinglysning.

Du må dog ikke falle i den fellen og tro at pengene du låner ikke skal betales tilbake. Det kan ha en katastrofal innvirkning på din privatøkonomi. Å undertegne et lånedokument er juridisk bindende. Dersom du får problemer med tilbakebetalingen, må du ta kontakt med långiver umiddelbart. Sammen finner dere en løsning som gjør at de får tilbake sine penger. Velger du å ikke ta kontakt, vil det sendes purring og eventuelt inkasso. Videre neglisjering fra din side, vil medføre betalingsanmerkning og at långiver kan gå rettens vei for å få pengene tilbake. Du slipper altså ikke unna tilbakebetalingen, bare fordi lånet er uten sikkerhet.

Renter på forbrukslån uten sikkerhet

hoehere-zinsen-e1395276393577Det er verdt å få med seg, at det er også ulemper med slike lån som er uten sikkerhet. Siden långiver ikke har noe pant for lånet, så er denne type lån en del dyrere enn lån der banken har pant for beløpet. Dette må en ta høyde for, om en planlegger å søke på et lån uten sikkerhet. Et lån uten sikkerhet, er en risiko for banken og en slik risiko koster penger.  Det er dessverre kun du, den potensielle kunden, som kan betale for denne risikoen. Det gjør du i form av høyere rente.  

Et boliglån har for øyeblikket en rente på rundt 2,5%. Det er liten risiko og da trenger ikke banken å ta seg like godt betalt, som de gjør på et forbrukslån. På lån uten sikkerhet må de ta seg annerledes betalt, og det er ikke uvanlig med en rente på over 15%. Når du søker om lån uten sikkerhet, lager banken en kredittvurdering. Resultatet av denne er med på å avgjøre om du får innvilget lånet, samt hvilken rente du blir tilbudt. Det er lite mulighet for å påvirke hvordan du kommer ut av en kredittvurdering.  Kredittvurderingen er inndelt i ulike kategorier og ut fra disse, får du en total score.  Kategoriene kan være inntektsnivå, annen gjeld, betalingshistorikk og andre forhold som banken kan bruke i sin vurdering.  Får du en høy score, da kan du bli tilbudt en rente på ned mot 9%. Blir scoren lavere, da kan du ende opp med en rente på mellom 15 – 20%.

Nedbetalingstiden er en annen variabel på et lån uten sikkerhet. En kan i stor utstrekning selv velge hvor lang tid en skal bruke på å betale lånet tilbake. Nedbetalingstiden avhenger ofte av størrelsen på lånet og kan være på alt mellom tolv måneder og flere år.

Krav til lån uten sikkerhet

sicherheitDet er stort sett de samme kravene, som långiverne stiller til deg som skal søke på et lån uten sikkerhet. Nedenfor har vi listet opp de mest vanlige kravene som må oppfylles:

  • Ingen inkassosaker
  • Du er over 20 år gammel
  • Du har en årlig inntekt på minimum kr. 200.000,-
  • Du har bodd i Norge i minst tre år

Så hva er et lån uten sikkerhet egentlig? Det er en låntype, som enhver annen. Men du trenger altså ikke å stille noen sikkerhet i form av pant i verdier du måtte ha. Långiver gir deg et lån uten å ha noen sikkerhet og kan du ikke betale lånet til slutt, da må banken og du som låntaker, finne en annen løsning. Du betaler ned på lånet, som på alle andre låntyper og må fortsette med dette inntil hele lånesummen har blitt tilbakebetalt. Det er ingen som stiller spørsmål til hva du skal bruke pengene til. Siden ethvert opptak av lån er en stor forpliktelse, er det viktig å tenke nøye over hva en skal bruke pengene til og sørge for at man aldri låner mer enn det man kan betale tilbake.